2 Kommentare zu “Durchblick im Dunkel”

  1. kendini anlat isteyenler için yarat?c?l?k önemli bir araç. kendini anlatmak, var oldug(unu duyurmak ne önemli. her yer anlat?m?n arac? olabilir. burada öyle. anlat?m?n arac?. kus,kusuz genç bir is,çilik burada görsel olarak ortaya ç?kan. bize yans?yan. genç dedikse onlu yas,lar yaln?zca.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.