Durchblick-F.jpg

2 Kommentare zu “Durchblick im Dunkel”

  • Rolf (5 comments) schreibt am 27. Mai 2006

    Du findest immer wieder einen versteckten Winkel an dem es sich lohnt zu fotografieren.

  • süleyman yüzübenli (3 comments) schreibt am 29. Juni 2006

    kendini anlat isteyenler için yarat?c?l?k önemli bir araç. kendini anlatmak, var oldug(unu duyurmak ne önemli. her yer anlat?m?n arac? olabilir. burada öyle. anlat?m?n arac?. kus,kusuz genç bir is,çilik burada görsel olarak ortaya ç?kan. bize yans?yan. genç dedikse onlu yas,lar yaln?zca.

  • Schreiben Sie einen Kommentar!